Digitalni rečnik
Ako želiš dobro da sviraš moraš znati note
Relevance Score
Relevance Score je Facebook metrika koja nam pokazuje koliko je naša kampanja relevanta za publiku kojoj se obraćamo. Sa boljom reakcijom na kampanju Relevance score će biti viši, i obrnuto. Izražava se u brojevima od 1 do 10.
Savet: Iako na neki način pokazuje odziv ljudi na određenu kampanju, nije neophodno fokusirati se na postizanje što većeg Relevance score-a sve dok kampanje postižu zadovoljavajući rezultat.
PPC - Pay Per Click
Pay Per Click ili plaćanje po kliku je model oglašavanja koji se koristi za generisanje većeg broja poseta web sajtu, gde će vam određen iznos biti naplaćen svaki put kada neko klikne na vaš oglas. PPC je često i sinonim za oglašavanje na pretraživačima kao što je Google, ali obuhvata i oglašavanje na drugim web sajtovima, portalima, itd.
Bid
Bid je jednostavno maksimalan iznos koji smo spremni da platimo Google-u za jedan klik na naš oglas. To ne znači da ćete svaki put platiti maksimalan iznos (npr. 0.5 EUR po kliku), već će cenu po kliku Google određivati svaki put iznova, aukcijom u realnom vremenu. Bid ima direktan uticaj na Quality Score i performanse kampanje.
Savet: Kada određujete Bid za kampanju, vodite računa da je on dovoljno visok kako bi se vaš oglas prikazivao na prvim pozicijama Google pretrage. Takođe, možete pokušati i sa različitim Bid strategijama, kao što su: maksimiziranje klikova, maksimiziranje konverzija, prva pozicija...
Frequency
Frekvencija, po definiciji Facebook-a, je broj koji pokazuje koliko je prosečno puta svaka osoba videla vaš oglas. Kako vaša kompanja troši više novca i generiše više impresija, vaša frekvencija će takođe rasti, to je prosta matematika.
Savet: Važno je da pratite ovu metriku jer sa rastom frekvencije raste i cena po kliku (CPC), dok CTR opada. Pokušajte da vam Frequency ne prelazi 5 prikaza u proseku.
Remarketing
Remarketing je zapravo način da se ponovo povežete sa korisnicima koji su već bili u interakciji sa vašim biznisom. Svakako je jedan od najvažnijih elemenata uspešne online marketing strategije.
Savet: Koristite Google Analytics i Facebook Custom Audience kako biste kreirali grupu ljudi koju želite da zadržite i pridobijete kao kupce vaših proizvoda ili usluga.
Quality Score
Quality Score je veoma važna Google metrika koja nam pokazuje kvalitet našeg oglasa na pretraživačkoj mreži. Quality Score obuhvata više faktora koji zbirno utiču na njegovo formiranje, od načina na koji je oglas napisan, ključnih reči koje se koriste u kampanji, cene koju ste spremni da platite za svaki klik (Bid) i kvaliteta web stranice koju oglašavate (Landing page).
Savet: Kako biste povećali Quality Score vodite računa da sadržaj Landing page-a, odnosno stranice na koju će korisnik doći nakon što klikne na vaš oglas, bude relevantan u odnosu na oglas i ključne reči koje koristite.
“Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.”
Steve Jobs, co-founder of Apple Inc.
Reach
Reach je metrika koja nam pokazuje koliko ljudi je videlo naš oglas. Reach je u direktnoj vezi sa budžetom - što je veći budžet za kampanju, više će ljudi videti naše oglase.
Savet: Reach je dobar pokazatelj obima online kampanje. Ako znamo veličinu naše ciljne grupe, Reach će nam pokazati da li kampanja u dovoljnoj meri obuhvata ciljnu grupu ili je potrebno povećati budžet kako bi se ostvario željeni efekat oglašavanja.
Impression
Imresije predstavljaju broj prikaza oglasa određenoj ciljnoj grupi. Impresije nisu isto što i Reach i po pravilu ga prevazilaze jer računaju ukupan broj prikaza oglasa bez obzira da li je neka osoba videla oglas više puta.
Savet: Ako želite da pokrenete brand awareness kampanju Impression je svakako metrika na koju se treba fokusirati, s tim što bi trebalo ograničiti broj prikaza oglasa po osobi.
Leads
Neko je pokazao interesovanje za vaš biznis, proizvod ili uslugu time što se prijavio na newslatter, preuzeo brošuru, ostavio svoje podatke, itd. Lead je zapravo uvođenje zainteresovanih korisnika u prodajni levak i proces pridobijanja novih kupaca.
Savet: Kreirajte aktraktivan oglas sa jasnom porukom o potenicijalnim benefitima proizvoda ili usluga koje nudite. Možete ponuditi i besplatan uzorak ili trial period. Facebook Leads kampanja može biti odlično rešenje za generisanje novih Leads-ova za vaš biznis.
CPC
Cost per Click ili cena koju plaćamo za svaki klik na oglas. CPC se razlikuje od kampanje do kampanje i u velikoj meri zavisi od drugih faktora koji utiču na performanse kampanje.
Savet: CPC je zapravo posledica kvaliteta i relevantnosti nekog oglasa, kao i konkurencije (više oglašavača veća cena po kliku). Da biste imali niži CPC važno je da izaberete pravu ciljnu grupu ili ključne reči, kreirate atraktivno oglasno rešenje i obezbedite dobro korisničko iskustvo Landing page-a.
Conversion/Acquisition/Action
Konverzija je jedna od najbitnijih metrika u digitalnom marketingu i krajnji cilj svake kampanje. Konverzija se dešava kada korisnik izvrši željenu aktivnost koja je rezultat online kampanje (poruči proizvod, katalog, prijavi se na mailing listu, pogleda video...)
Savet: Pre svake kampanje definišite šta želite da korisnici urade i obezbedite način da te aktivnosti i pratite. Koristite Facebook pixel i Google Analytics za merenje aktivnosti koje imaju vrednost za vaš biznis.
CPA
Cost per Acquisition je metrika koja pokazuje koliko nas košta to što je neko izvršio neku radnju na našem sajtu. Kada nam je poznat CPA lako možemo izračunati da li je kampanja profitabilna ili ne.
Savet: Da biste imali pozitivan ROAS važno je da odredite koji je maksimum koji ste spremni da platite za svaku određenu aktivnost na vašem sajtu.
„Always deliver more than expected“
Larry Page, co-founder of Google
Custom Audience
Custum Audience predstavlja grupu korisnika koji su već pokazali interesovanje prema vašem biznisu, a koju Facebook kreira prema zadatim kriterijumima. Možemo kreirati Custom Audience za grupu ljudi koji su posetili određenu stranicu na web sajtu ili recimo grupu postojećih korisnika sa mailing liste...
Savet: Custom Audience je neizbežan deo Facebook oglašavanja i po poravilu, kampanje koje koriste ovu vrstu targetiranja imaju bolji Relevance score i CTR i niži CPC i CTA.
ROAS - Return on Ad Spend
Return On Ad Spend (ROAS) je metrika digitalnog marketinga koja meri efikasnost online kampanje. Predstavlja odnos između ostvarene dobiti i uloženih sredstava u online oglašavanje. ROAS pomaže marketarima da procene koje metode donose najviše novca i kako dalje mogu poboljšati oglašavanje.
Savet: Kako biste bili u mogućnosti da precizno pratite efekte online kampanja i ROAS, neophodno je da na vaš web sajt instalirate Facebook i Google skripte pomoću kojih ćete pratiti aktivnosti vaših korisnika.
CTR
Click Through Rate je važna metrika koja nam pokazuje koliko je naš oglas relevantan našoj ciljnoj grupi. Izražava se u procentima, i predstavlja odnos broja klikova i broja prikaza oglasa. Veći CTR pozitivno utiče na performanse kampanje i smanjuje cenu po kliku (CPC).
Savet: CTR kod Google search kampanje je od najvećeg značaja. Najvažnije je da vaš oglas i Landing page budu što relevantniji u odnosu na upit korisnika (ako neko preko Google-a traži muške Nike patike očekuje da vidi oglas za muške Nike patike koji će voditi na web stranicu sa Nike patikama za muškarce).
CPM
Cost Per Million je metrika koja nam pokazuje cenu koju plaćamo za određen broj impresija (najčešće 1000). Ova metrika je važna ukoliko imamo brend awareness kampanju, gde je potrebno da znamo koliko plaćamo za svaku impresiju.
Savet: CPM kao model oglašavanja se može koristiti kod brand awareness kampanja. U svakom drugom slučaju, CPM je jedna od metrika koju treba pratiti, ali koja nije od suštinskog značaja za kampanju.
Bid Strategy
Bid strategy predstavlja način na koji kontrolišemo troškove online kampanje. Bid Strategy se određuje u zavisnosti od cilja kampanje, bilo da je to veći broj klikova, konverzija, određeni CPA ili brend awareness.
Savet: Google i Facebook imaju različite opcije za Bid Strategy. Važno je napraviti pravi balans između punog potencijala kampanje i cene koju smo spremni da platimo za određenu akciju.
Landing Page
Web stranica na koju korisnik dođe nakon što klikne na oglas naziva se Landing page ili odredišna stranica. U zavisnosti od vrste biznisa, kampanje i njenog cilja, Landing page može biti posebno kreiran ili se može koristiti bilo koja od postojećih stranica na web sajtu.
Savet: Najvažnije je da Landing page bude relevantan oglasu, sa jasnim pozivom na akciju (uglavnom kontakt forma). Poželjno je koristiti A/B testiranje i videti kakav tip Landing stranice donosi bolje rezultate.
„Your most unhappy customers are your greatest source of learning.“
Bill Gates, co-founder of Microsoft
CryoSave
Stvaranje tržišnog lidera
Abbvie
Recite ne bolu u leđima

Kontakt

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *